Tin Mới

Không so sánh kết quả học tập của học sinh

Ngày 21-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Ảnh minh họa

Nội dung đáng chú ý tại dự thảo là những quy định trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh. Theo đó, việc đánh giá học sinh phải bảo đảm tính toàn diện, công bằng, trung thực, khách quan, vì sự tiến bộ của học sinh; chú trọng đánh giá quá trình học tập của học sinh; đánh giá bằng nhiều phương pháp, hình thức, kỹ thuật và công cụ khác nhau.

Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, trong quá trình đánh giá kết quả học tập của học sinh, giáo viên phải coi trọng việc động viên, khuyến khích học sinh tiến bộ; không so sánh học sinh này với học sinh khác và không tạo áp lực cho học sinh, cha mẹ học sinh.

Dự thảo Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học còn quy định cụ thể sáu nội dung giáo viên không được làm, bao gồm: Thứ nhất, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp; thứ hai, gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh, trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; thứ ba, xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước; thứ tư, ép buộc học sinh học thêm để thu tiền, nghiêm cấm giáo viên lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền, hiện vật; thứ năm, hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khi đang tham gia các hoạt động giáo dục, sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp không phục vụ cho việc dạy học, giáo dục tại thời điểm đó; thứ sáu, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

Theo Hà Nội Mới

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo