Tin Mới

Sẽ bỏ phân loại chính quy hay tại chức trên bằng tốt nghiệp

Báo nói Ngày Nay
Bộ GD&ĐT vừa ban hành dự thảo quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học.

Bằng đại học. Ảnh minh họa.

Những thông tin được ghi trên văn bằng giáo dục đại học bao gồm:

- Tiêu đề: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ)

- Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng

- Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng

- Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng

- Quốc tịch của người được cấp văn bằng

- Ngành đào tạo

- Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng

- Họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định

- Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng

Với hệ đại học, Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011 của Bộ trưởng GD&ĐT ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học ghi các nội dung: Xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá hoặc trung bình theo quy chế đào tạo; Ghi “chính quy” hoặc một trong các hình thức “vừa làm vừa học”, “học từ xa”, “tự học có hướng dẫn”.

Văn bản hiện hành cũng đang có những quy định như bằng kỹ sư, bằng kiến trúc sư, bằng bác sĩ, bằng cử nhân... Dự thảo mới sẽ không còn các quy định trên.

Theo Zing

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo