Tin Mới

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ thi Triết học Mác-Lênin bằng trắc nghiệm trên máy tính

Báo nói Ngày Nay
Sinh viên đại học chính quy các ngành không chuyên về Lý luận chính trị tại các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ bắt đầu thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính đối với môn Triết học Mác – Lênin trong học kỳ I năm học 2019-2020.

(Ảnh minh họa: THỦY NGUYÊN)

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa có thông báo tới các trường thành viên về phương án tổ chức thi thử nghiệm và thi kết thúc học phần chung theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính trong học kỳ I năm học 2019-2020.

Theo đó, thực hiện Hướng dẫn số 2392/HD-ĐHQGHN ngày 2-8-2019 của ĐHQGHN, sinh viên đại học chính quy các ngành không chuyên về Lý luận chính trị sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính đối với môn Triết học Mác - Lênin (ba tín chỉ). Các đối tượng tham gia dự thi là sinh viên đại học chính quy các ngành không chuyên về Lý luận chính trị thuộc các chương trình đào tạo chuẩn, tài năng, tiên tiến, chất lượng cao (kể cả chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT).

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN làm đầu mối phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ chức thi cho sinh viên. Sinh viên có thời gian làm bài trong 60 phút.

Về lịch thi, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, căn cứ vào kế hoạch giảng dạy của các đơn vị đào tạo, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN xây dựng lịch thi thử nghiệm và thi kết thúc học phần, báo cáo ĐHQGHN (qua Ban Đào tạo) và thông báo trong toàn ĐHQGHN trước ngày thi thử nghiệm ít nhất một tuần và trước ngày thi kết thúc học phần ít nhất một tháng.

Lịch thi thử nghiệm được tổ chức vào cuối tháng 10, đầu tháng 11. Kết quả thi thử nghiệm được tính là điểm thi giữa kỳ của sinh viên.

Theo Nhân Dân

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo