Tin Mới

TP.HCM ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Riêng các trường hợp đã được tổ chức cấp phép dạy thêm, học thêm vẫn tiếp tục hoạt động.

Bắt đầu từ tháng 10/2019, Sở GD&ĐT TP.HCM ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức dạy thêm, học thêm căn cứ theo nội dung chính trong văn bản vừa được Sở GD&ĐT TP.HCM ban hành ngày 30/9 theo quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ GD&ĐT, báo Pháp luật TP HCM đưa tin.

Theo Quyết định 2499, các điều hết hiệu lực được quy định trong Thông tư 17 gồm: Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; Yêu cầu đối với người dạy thêm; Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm; Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm; Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; Thời hạn, gia hạn, thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; Đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm.

Theo đó việc dạy thêm, học thêm thực hiện đúng theo quy định tại Điều 3, 4 của Thông tư 17. Cụ thể, Điều 3 quy định về nguyên tắc dạy thêm, Điều 4 quy định về các trường hợp không được dạy thêm. 

Thống kê trên trang dịch vụ giáo dục được Sở GD&ĐT TP.HCM cjho thấy hiện thành phố có 282 đơn vị được cấp giấy phép dạy thêm, học thêm tại 338 địa chỉ, theo nguồn tin từ báo VietNamNet.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo