Đề xuất giáo viên mầm non được về nghỉ hưu sớm
Đề xuất giáo viên mầm non được về nghỉ hưu sớm

(Ngày Nay) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đề xuất bổ sung giáo viên bậc mầm non và giáo viên dạy môn giáo dục thể chất vào danh mục nghề nặng nhọc. Nếu được thông qua, các nhóm giáo viên này sẽ được về hưu sớm hơn quy định.