Tin Mới

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Hỗ trợ quảng bá Cổng Dịch vụ công quốc gia qua Google

Cảm ơn Google đã đề xuất quảng bá Cổng Dịch vụ công quốc gia trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, việc hỗ trợ này sẽ góp phần tích cực giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn với Cổng...
Facebook từ chối chia sẻ tiền quảng cáo với truyền thông

Facebook từ chối chia sẻ tiền quảng cáo với truyền thông

(Ngày Nay) - Đầu tuần này, Facebook đã từ chối lời kêu gọi từ chính phủ Australia và các hãng truyền thông về việc chia sẻ doanh thu quảng cáo, công ty này còn cho biết sẽ cắt giảm các nội dung tin tức trên nền tảng mạng xã hội của mình...