Tin Mới

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng nghe các nguyên lãnh đạo góp ý về Chiến lược KTXH

Ngày 25/8, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã tổ chức Hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Chiến lược 10 năm và Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm. Thủ...