Tin Mới

H'Hen Niê là gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018

Ban Tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 vừa công bố danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2018