Tin Mới

Ông Nguyễn Đức Chung

Tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Đức Chung ​

(Ngày Nay) - Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung; Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm đình chỉ công...