Người dân Hải Phòng không ra khỏi nhà sau 22 giờ
Người dân Hải Phòng không ra khỏi nhà sau 22 giờ
(Ngày Nay) - Sau khi phát hiện một ca dương tính tại Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng, thành phố sẽ đóng cửa các cơ sở dịch vụ không thiết yếu, người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết, sau 22 giờ đêm không ra khỏi nhà.
Hải Phòng: Người trở về quê ăn Tết phải có giấy xác nhận của nơi đi
Hải Phòng: Người trở về quê ăn Tết phải có giấy xác nhận của nơi đi
(Ngày Nay) - Kể từ 12h00 ngày 6/2 thành phố Hải Phòng sẽ kiểm soát tất cả các công dân ra và vào thành phố; đối với công dân vào thành phố phải có Giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố. Đối với công dân ra khỏi thành phố phải có Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về lý do, lịch trình đi và khi trở lại.
Hải Phòng đề xuất mua vaccine COVID-19
Hải Phòng đề xuất mua vaccine COVID-19
(Ngày Nay) - Hải Phòng dự kiến mua vaccine cho 2,051 triệu người dân Hải Phòng, với quy trình tiêm 2 liều/người, mỗi liều cách nhau 21 ngày, bằng nguồn ngân sách của thành phố và Trung ương.