Tin Mới

Ảnh minh họa.

Thưởng tết nơi bèo bọt, chỗ xông xênh

(Ngày Nay) - Mức thưởng Tết dương lịch năm nay cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI ở TP HCM với 3,5 tỷ đồng.Thấp nhất là một doanh nghiệp tại Hải Phòng với mức 30.000 đồng