Tin Mới

Sự hình thành mặt Trăng mang sự sống đến cho Trái đất?

Sự hình thành mặt Trăng mang sự sống đến cho Trái đất?

[Ngày Nay] - Trái đất là hành tinh độc đáo nhất trong Hệ mặt Trời của chúng ta: Đây là hành tinh duy nhất trên mặt đất có lượng nước lớn và có mặt trăng tương đối lớn, giúp ổn định trục của Trái đất. Cả 2 điều này đều cần...
Siêu hành tinh quay quanh 2 ngôi sao mẹ nhưng chỉ 1 trong 2 ngôi sao này là còn sống. Ngôi sao còn lại có thể đã chết tự nhiên hoặc chết khi sinh ra siêu hành tinh này - ảnh đồ họa từ Leandro Almeida.

Siêu hành tinh quay quanh ngôi sao ma

Hành tinh khổng lồ thuộc về một "hệ mặt trời" khác trong chòm sao Thiên Nga, quay quanh tới 2 ngôi sao mẹ, trong đó có 1 sao mẹ đã chết
Hành tinh nào trong hệ Mặt Trời có một ngày dài hơn cả năm?

Hành tinh nào trong hệ Mặt Trời có một ngày dài hơn cả năm?

(Ngày Nay) - Độ dài của ngày phụ thuộc vào khoảng cách từ hành tinh tới Mặt Trời, thời gian hành tinh quay quanh Mặt Trời (chu kỳ quỹ đạo) và thời gian nó tự quay quanh trục (chu kỳ thiên văn). Nếu tính như vậy thì hành tinh nào trong...