Tin Mới

Hệ hành tinh lạ có 3 'trái đất hóa Sao Kim'

Hệ hành tinh lạ có 3 'trái đất hóa Sao Kim'

 "Thợ săn hành tinh" tối tân TESS của NASA vừa phát hiện ra một hệ hành tinh lạ lùng, trong đó có một hành tinh được cho là nhỏ nhất trong lịch sử tìm kiếm của TESS