Tin Mới

Sự sống của các con sông

Sự sống của các con sông

Liệu nguồn lợi thu được từ các đập thủy điện có đáng để chúng ta phá hủy các hệ sinh thái ven sông từ đầu nguồn trên núi cao, tới cửa sông ngoài biển cả và còn xa hơn nữa