Tin Mới

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2019

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2019

(Ngày Nay) - Thay thế toàn bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh; Môi giới con nuôi dưới 16 tuổi có thể bị xử lý hình sự; Bổ sung gần 80 ngành nghề trung cấp, cao đẳng… là những thông tư, chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã...