Tin Mới

Sổ khám bệnh giấy được xóa bỏ từ 1/3.

Chính thức xóa bỏ sổ khám bệnh

(Ngày Nay) - Thay vì sử dụng sổ giấy như trước đây, mỗi người sẽ có mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở y tế