Tin Mới

Được giải quyết miễn, giảm học phí ngay tại trường

Được giải quyết miễn, giảm học phí ngay tại trường

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và quyết định miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên và học viên; đồng thời lập danh sách học sinh, sinh viên, học viên được miễn,...
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở để giảm áp lực cho tuyến trên

Hà Nội lập hồ sơ quản lý sức khỏe của từng người dân

Bộ Y tế kỳ vọng, đến năm 2025, tất cả trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT và thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật...