Tin Mới

Một “Đại lão mai vàng” đang khoe sắc tại Nhà ga cáp treo số 2. Ảnh: Nguyễn Hùng

Hoa mai Yên Tử vàng rực trên non thiêng

(Ngày Nay) - Mai vàng Yên Tử - một loài hoa đặc hữu của danh sơn Yên Tử - đang khoe sắc vàng rực trên những cánh rừng, triền núi của Yên Tử. Người đời yêu quý mai vàng Yên Tử bởi loài cây này là một biểu tượng cho tinh thần bền bỉ, vượt lên khó...
Ảnh minh họa

Tết Sài Gòn chẳng giống Tết Hà Nội

(Ngày Nay) - “Mỗi tuổi đuổi Xuân đi” - lúc còn nhỏ, tôi chỉ mong đến Tết, chẳng hiểu câu nói của các cụ có ý nghĩa gì, giờ mới thấm, thời gian nhanh như làn khói… Là người Hà Nội, rồi làm dâu Sài Gòn, Tết trong tôi là hai mảng...