Tin Mới

Ảnh minh họa

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Mong muốn tăng thời gian thực hành

“Trong giáo dục có rất nhiều phương pháp, có những phương pháp hướng dẫn học sinh tiếp cận một tình huống thực tế, giải quyết tình huống thực tế rồi mới lĩnh hội được kiến thức. Đó là cách làm hiệu quả và khoa học. Tôi rất ủng hộ nhưng chỉ lo không đủ thời gian...
Học sinh quận Thanh Xuân thi lại môn Toán do điểm quá thấp

Học sinh quận Thanh Xuân thi lại môn Toán do điểm quá thấp

(Ngày Nay) - Theo lý giải của đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân, đề thi môn Toán lớp 9 học kỳ I năm nay được ra theo hướng mới nên nhiều học sinh chưa quen và không đủ thời gian làm bài dẫn đến điểm thi...