Cho học sinh nghỉ học, sẵn sàng dạy trực tuyến
Cho học sinh nghỉ học, sẵn sàng dạy trực tuyến
Sau khi có thông tin về ca mắc COVID-19 mới, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh đã cho toàn bộ học sinh các cấp nghỉ học để phòng tránh. Tại Hà Nội, có học sinh, giáo viên là F1, F2 khiến một số trường đóng cửa tạm thời.