Hội đồng Luật sư toàn quốc họp phiên thứ XIII: Bước chuẩn bị toàn diện cho Đại hội

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) -  Hội đồng Luật sư toàn quốc, Liên đoàn Luật sư Việt Nam họp phiên thứ XIII thảo luận một số vấn đề về công tác nhân sự Đại hội Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III; Nghị quyết miễn, giảm phí thành viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19; Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần III…
Hội đồng Luật sư toàn quốc họp phiên thứ XIII: Bước chuẩn bị toàn diện cho Đại hội

Tham dự phiên họp có Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, gồm: Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; các Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, gồm: Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh và Luật sư Phan Trung Hoài; cùng các Luật sư thành viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Công an.

Theo Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Hội đồng Luật sư toàn quốc họp phiên thứ XIII là một trong những phiên cuối cùng để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III. Trong phiên họp này, các đại biểu sẽ thống nhất các công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III. Trong đó, thứ nhất là nghiên cứu và cho phiếu tín nhiệm danh sách đề xuất giới thiệu 3 chức danh Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn và Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III; thứ hai, thông qua Nghị quyết miễn, giảm phí thành viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19; thứ ba, Thường trực Liên đoàn sẽ Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần III và một số nội dung khác.

Tại phiên họp, Luật sư, Tiến sĩ Phan Trung Hoài chủ trì phiên thảo luận lấy phiếu tín nhiệm 03 chức danh Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn và Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III.

Đối với danh sách đề xuất giới thiệu bầu vào Hội đồng Luật sư toàn quốc khóa III, số thành viên được Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề xuất giới thiệu là 34. Tại phiên họp, các đại biểu đề xuất bổ sung thêm 02 thành viên, là Luật sư Nguyễn Đình Hải (Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) và Luật sư Phạm Đức Hùng (Đoàn Luật sư tỉnh Long An). Sau khi lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu, các đại biểu đã thống nhất thông qua danh sách gồm 35/36 Luật sư được giới thiệu làm Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc khóa III.

Đối với danh sách đề xuất giới thiệu bầu vào Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III, Ban Thường vụ Liên đoàn khóa II thống nhất giới thiệu 24 ứng cử viên. Tại phiên họp, các đại biểu đề xuất bổ sung thêm 03 ứng cử viên là Luật sư Nguyễn Huy Thiệp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội), Luật sư Trần Minh Trị (Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ), Luật sư Phan Thông Anh (Đoàn Luật sư TP. HCM). Sau khi lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu, các đại biểu đã thống nhất thông qua danh sách gồm 24/27 Luật sư được giới thiệu làm Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III.

Đối với danh sách đề xuất giới thiệu bầu vào Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III, Ban Thường vụ Liên đoàn khóa II thống nhất giới thiệu Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh tiếp tục là Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III; các Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phan Trung Hoài, Lưu Tiến Dũng, Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Hải Nam, Đào Ngọc Chuyền giới thiệu là Phó Chủ tịch Liên đoàn.

Hội đồng Luật sư toàn quốc họp phiên thứ XIII: Bước chuẩn bị toàn diện cho Đại hội ảnh 1

Sau khi lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu, các đại biểu đã thống nhất thông qua danh sách đề xuất giới thiệu Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh tiếp tục là Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III; các Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Đào Ngọc Chuyền, Phan Trung Hoài, Lưu Tiến Dũng, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thế Phong là Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam khóa III.

Thay mặt Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư Nguyễn Văn Chiến đã trình bày báo cáo kết quả xin ý kiến Tờ trình về việc đề xuất miễn, giảm phí thành viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4 của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Luật sư toàn quốc về việc miễn, giảm phí thành viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4.

Cụ thể, việc miễn, giảm phí thành viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4 được thực hiện như sau:

(i) Giảm 50% phí thành viên trong 06 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/12/2021) cho các Luật sư thành viên thuộc các Đoàn Luật sư tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(ii) Giảm 50% phí thành viên trong 3 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/9/2021) cho các Luật sư thành viên thuộc các Đoàn Luật sư tại các tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(iii) Miễn 6 tháng phí thành viên cho các Luật sư bị nhiễm Covid-19 (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/12/2021). Trong đó, Luật sư làm đơn đề nghị miễn phí thành viên gửi Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư xem xét và đề nghị Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam giải quyết theo quy định.

Sau đó, các đại biểu đã thống nhất Nghị quyết về việc miễn, giảm phí thành viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tiếp nối chương trình phiên họp, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III. Theo đó, văn kiện Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III về cơ bản đã được chuẩn bị xong và được các Bộ, ban, ngành chấp thuận và đồng ý thông qua.

Dự kiến, Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần III sẽ được tổ chức vào ngày 25 và ngày 26/12/2021.

Các đại biểu cũng đã thống nhất danh sách các Ban của Đại hội. Cụ thể, Đoàn Chủ tịch gồm 05 Luật sư (Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; các Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, gồm: Luật sư Nguyễn Văn Trung, Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh và Luật sư Phan Trung Hoài); Ban Thư ký gồm 4 Luật sư; Ban Giám sát gồm 8 Luật sư; Ban Kiểm phiếu gồm 10 Luật sư, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 04 Luật sư.

Ngoài ra, Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã trình bày chi tiết Báo cáo tài chính về các khoản thu, chi của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và cũng đã được các đại biểu tại phiên họp thông qua.

Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp rất vinh dự và vui mừng khi được tham dự phiên họp Hội đồng Luật sư toàn quốc lần thứ XIII. Với chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước, Cục Bổ trợ tư pháp luôn đồng hành cùng Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của Liên đoàn. Đồng thời, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp cũng đưa ra một số góp ý với việc tổ chức phiên họp cũng như sự chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần III.

Thay mặt Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành đến đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Công an đã luôn quan tâm, giúp đỡ Liên đoàn Luật sư Việt Nam thực hiện tốt các công việc được giao phó.

Theo LSVN
UBTVQH xem xét một số cơ chế, chính sách đặc thù phòng, chống dịch
UBTVQH xem xét một số cơ chế, chính sách đặc thù phòng, chống dịch
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có buổi việc với Thường trực Ủy ban Xã hội và một số cơ quan liên quan, xem xét việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 vào chiều 3/12.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 4/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông.