Tin Mới

Tấm biển chào đón hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un trên cửa kính một nhà hàng Hàn Quốc tại Hà Nội. Ảnh: Getty Images

Việt Nam - sự lựa chọn hoàn hảo

Việt Nam sẽ là nơi cả hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên gặp gỡ, thảo luận trong một sự kiện ngoại giao quan trọng hàng đầu thế giới, nghe vừa thật "ngỡ ngàng", vừa thật tự hào. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội, mà Việt...