Tin Mới

Biến đổi khí hậu: Những thách thức về đạo đức

Biến đổi khí hậu: Những thách thức về đạo đức

[Ngày Nay] - Nhân dịp Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP 25) đang tổ chức tại Tây Ban Nha (từ ngày 2 đến 13/12), xin giới thiệu một số ý kiến xung quanh vấn đề biến đổi khí hậu