Tin Mới

Ảnh minh họa

Khám sức khỏe định kỳ… cho vui?

(Ngày Nay) - Phần lớn người lao động thường coi khám sức khoẻ định kỳ ở cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp như một loại "thủ tục" bắt buộc
NSDS Hồng Vân

NSND Hồng Vân kiệt sức gánh nhà hát

(Ngày Nay) - NSND Hồng Vân tâm sự, nhiều thời điểm phải đi diễn ngoài để bù tiền thuê rạp, diễn viên đồng cam cộng khổ, chỉ lấy 50% thù lao, nếu không, tôi chết lâu rồi”