Tin Mới

Ảnh minh họa

Học sinh bắt đầu 'mê' trường nghề

[Ngày Nay] - Với nhiều kênh tiếp cận thông tin phong phú như hiện nay, nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp THPT đã tự lượng sức mình, chuyển hướng sang chọn học nghề