Tin Mới

Bà Trần Thị Lan - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Mê Linh, Hà Nội.

Hơn 1.500 học sinh ở Hà Nội nghỉ học

Hai ngày qua, hơn 1.500 học sinh tại huyện Mê Linh, Hà Nội, nghỉ học. Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh đang phối hợp các trường giải quyết tình trạng trên.