Tin Mới

Giá trị Apple hiện rơi vào khoảng 945 tỷ USD. Ảnh: CNN.

Apple chuẩn bị trở thành công ty nghìn tỷ USD

Giá trị của Apple đã nhích gần đến con số nghìn tỷ chỉ nhờ vào doanh số bán iPhone 8 và X, chủ yếu đến từ thị trường Trung Quốc, Nhật Bản cùng lợi nhuận thu được từ App Store
Apple quyết định sẽ không có iPhone 11

Apple quyết định sẽ không có iPhone 11

(Ngày Nay) - iPhone 11 sẽ không tồn tại. Điều này là bởi Apple sẽ không tiếp tục đặt tên theo kiểu đếm số cho iPhone. Thay vào đó là một quy tắc mới