Tin Mới

Tội phạm Mỹ: Ơn giời, iPhone đây rồi!

Tội phạm Mỹ: Ơn giời, iPhone đây rồi!

Rất nhiều tội phạm Mỹ thích sử dụng các sản phẩm của Apple bởi họ đánh giá tính năng bảo mật cao được áp dụng trên các thiết bị này, họ coi iPhone như ‘món quà của Chúa’