Tin Mới

Virus SARS-CoV-2 đã biến chủng

Virus SARS-CoV-2 đã biến chủng

Đáng chú ý, về biến đổi gen, tại Italy đã xác định đồng thời có 4 biến chủng của virus SARS-CoV-2, khác với chủng của virus được xác định tại Vũ Hán, Trung Quốc