Tin Mới

Chính quyền Maldives công bố tình trạng khẩn cấp vì khủng hoảng chính trị. Ảnh Reuters

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân không nên đến Maldives

(Ngày Nay) -Sau khi Chính phủ Maldives tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 15 ngày do khủng hoảng chính trị, Bộ Ngoại giao cũng lập tức khuyến cáo công dân Việt Nam đang ở Maldives không nên đến các địa điểm tập trung đông người