Tin Mới

TikTok được định giá 50 tỷ USD

TikTok được định giá 50 tỷ USD

(Ngày Nay) - 50 tỷ USD là con số mà các nhà đầu tư của ByteDance - công ty mẹ của TikTok, định giá về nền tảng chia sẻ video này trong bối cảnh cân nhắc bán lại cho các đối tác nước ngoài.