Tin Mới

Phát hiện dấu hiệu thứ hai về sự sống trên Sao Kim

(Ngày Nay) - Axit amin glycine đơn giản nhất đã được tìm thấy trên Sao Kim. Đây có thể là chứng cớ chỉ ra hiện diện sự sống trên hành tinh này.

Theo Sputnik, phát hiện mới được công bố trong bài báo của Arijita Manna từ Cao đẳng Midnapur ở Tây Bengal, xuất bản trên cổng thông tin arXiv.

Kính thiên văn vô tuyến đã phát hiện một đường hấp thụ glycine đặc trưng ở tần số 261,87 GHz tại các vĩ độ trung bình của hành tinh. Tín hiệu rõ nhất ở sát gần đường xích đạo, không quan sát thấy ở gần các cực.

Tác giả nghiên cứu cho biết: "Trong vật lý thiên văn, vật lý hóa học và lý sinh, các phương pháp tổng hợp axit amin glycine từ các phân tử đơn giản có ý nghĩa quan trọng đối với tiến hóa hóa học và nguồn gốc sự sống". 

Theo các chuyên gia, phát kiến này có thể chứng tỏ sự tồn tại của các dạng sống sơ khai trong bầu khí quyển Sao Kim.

Gần đây, câu hỏi về việc nghiên cứu bầu khí quyển Sao Kim trở nên đặc biệt có tính thời sự trong tương quan sau khi vào tháng 9 các nhà khoa học từ Massachusetts và Cardiff thông báo rằng họ đã tìm thấy khí phosphine trong các tầng mây của hành tinh này, có thể chỉ ra hiện diện sự sống trên Sao Kim.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo