Tin Mới

Tập trung xây dựng Trung tâm quốc gia điều hành phòng chống thiên tai

Báo nói Ngày Nay
Tổng cục phòng chống thiên tai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ... phòng chống, ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Tổng cục phòng chống thiên tai, diễn ra chiều 26/12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường yêu cầu Tổng cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ... phòng chống, ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.

Năm 2019, Tổng cục phòng chống thiên tai đã triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; luôn bám sát tình hình thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai các nhiệm vụ được giao đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, góp phần phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Tổng cục tập trung sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống thiên tai, Luật Đê điều và xây dựng Nghị định hướng dẫn kèm theo đảm bảo tính hiệu quả, khả thi, bên cạnh đó tập trung thực hiện tốt việc xây dựng Trung tâm quốc gia điều hành phòng chống thiên tai. 

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai, Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài, nhiệm vụ trong tâm của Tổng cục năm 2020 tập trung vào việc thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về Phòng chống thiên tai, đê điều; hoàn thành đúng thời hạn các văn bản quy phạm pháp luật, 2 Nghị định về công tác khắc phục thiên tai và tiếp nhận, sử dụng viện trợ.

Tổng cục Phòng chống thiên tai chú trọng việc kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục; đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, đảm bảo việc tinh thông nghề nghiệp; vận hành thành thạo các công cụ hỗ trợ để đáp ứng yêu cầu tham mưu, chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai cũng như công tác chỉ huy tại hiện trường một cách chính xác, hiệu quả.

Tổng cục chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để quản lý, khai thác, vận hành Trung tâm quốc gia điều hành phòng chống thiên tai...

Bên cạnh đó, Tổng cục đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án, dự án như: Chiến lược quốc gia về phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống thiên tai, kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2021-2025; đề án nâng cao năng lực phòng chống thiên tai quốc gia; Dự án xây dựng Trung tâm điều hành phòng chống thiên tai quốc gia; Chương trình Tổng thể bố trí dân cư các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai...

Ngoài ra, Tổng cục triển khai sẵn sàng các phương án, kịch bản ứng phó với lũ lớn trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; tăng cường chỉ đạo, giám sát các địa phương đẩy nhanh tiến độ duy tu bảo dưỡng đê, đánh giá hiện trạng, xác định trọng điểm xung yếu, phương án ứng phó cụ thể, sát thực; thúc đẩy phong trào thi đua "xây dựng tuyến đê kiểu mẫu" đảm bảo số lượng, chất lượng bền vững. 

Tổng cục Phòng chống thiên tai tiếp tục củng cố, bổ sung, khai thác bộ cơ sở dữ liệu và công cụ theo dõi, giám sát, hỗ trợ chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai; hoàn thiện hệ thống vận hành xả lũ liên hồ chứa trực tuyến theo thời gian thực trên lưu vực sông Hồng và trong cả nước.

Tổng cục tiếp tục quan tâm đến công tác ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; nâng cao năng lực cộng đồng và truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và chỉ đạo điều hành...

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai; ông Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai và ông Nguyễn Đức Quang, Cục trưởng Cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. 

Bên cạnh đó, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng được trao cho các tập thể và cá nhân tuyên dương chiến sỹ thi đua ngành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019./.

Theo TTXVN

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo