Bính Tý 1996 hợp tuổi nào?

0
Chia sẻ

Nam Bính Tý 1996 có hợp nữ 96,97,98 không? Nữ Bính Tý 1996 hợp nhất với nam tuổi nào?
Các bạn nữ sinh năm 1996 tuổi Bính Tý con chuột có mệnh ngũ hành là Giảm Hạ Thủy - Nước cuối nguồn, cung mệnh Khôn Thổ nên dựa vào các yếu tố sẽ hợp nhất với các bạn Nam có năm sinh dưới đây, độ hợp được sắp xếp theo thứ tự giảm dần

Nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh
1989 Giang Hạ Thủy - Đại Lâm Mộc = Tương sinh Bính - Kỷ = Bình Tý - Tỵ = Bình Khôn - Khôn = Phục vị (tốt) Thổ - Thổ =Bình
1992 Giang Hạ Thủy - Kiếm Phong Kim = Tương sinh Bính - Nhâm = Tương khắc Tý - Thân = Tam hợp Khôn - Cấn = Sinh khí (tốt) Thổ - Thổ =Bình
1993 Giang Hạ Thủy - Kiếm Phong Kim = Tương sinh Bính - Quý = Bình Tý - Dậu = Lục phá Khôn - Đoài = Thiên y (tốt) Thổ - Kim =Tương sinh
1994 Giang Hạ Thủy - Sơn Đầu Hỏa = Tương khắc Bính - Giáp = Bình Tý - Tuất = Bình Khôn - Càn = Diên niên (tốt) Thổ - Kim =Tương sinh
1988 Giang Hạ Thủy - Đại Lâm Mộc = Tương sinh Bính - Mậu = Bình Tý - Thìn = Tam hợp Khôn - Chấn = Hoạ hại (không tốt) Thổ - Mộc = Tương khắc
1995 Giang Hạ Thủy - Sơn Đầu Hỏa = Tương khắc Bính - Ất = Bình Tý - Hợi = Bình Khôn - Khôn = Phục vị (tốt) Thổ - Thổ =Bình
1998 Giang Hạ Thủy - Thành Đầu Thổ = Tương khắc Bính - Mậu = Bình Tý - Dần = Bình Khôn - Khôn = Phục vị (tốt) Thổ - Thổ =Bình
Bính Tý 1996 hợp tuổi nào? - anh 1

Bính Tý 1996 hợp tuổi nào? Ảnh minh họa.

Nam sinh năm 1996 tuổi Bính Tý con chuột - Điền Nội Chi Thử nghĩa là Chuột trong ruộng. Có mệnh ngũ hành là Thủy - Giảm Hạ Thủy - Nước cuối nguồn và có cung mệnh là Tốn Mộc nên có thể hợp nhất với nữ có năm sinh sau đây nhất được sắp theo thứ tự giảm dần

Nữ Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh
2004 Giang Hạ Thủy + Tuyền Trung Thủy = Bình Bính + Giáp = Bình Tý + Thân = Tam hợp Tốn + Khảm = Sinh khí (tốt) Mộc + Thủy = Tương sinh
1997 Giang Hạ Thủy + Giang Hạ Thủy = Bình Bính + Đinh = Bình Tý + Sửu = Lục hợp Tốn + Chấn = Diên niên (tốt) Mộc + Mộc = Bình
2003 Giang Hạ Thủy + Dương Liễu Mộc = Tương sinh Bính + Quý = Bình Tý + Mùi = Lục hại Tốn + Ly = Thiên y (tốt) Mộc + Hỏa =Tương sinh
1994 Giang Hạ Thủy + Sơn Đầu Hỏa = Tương khắc Bính + Giáp = Bình Tý + Tuất = Bình Tốn + Ly = Thiên y (tốt) Mộc + Hỏa =Tương sinh
1995 Giang Hạ Thủy + Sơn Đầu Hỏa = Tương khắc Bính + Ất = Bình Tý + Hợi = Bình Tốn + Khảm = Sinh khí (tốt) Mộc + Thủy = Tương sinh
1998 Giang Hạ Thủy + Thành Đầu Thổ = Tương khắc Bính + Mậu = Bình Tý + Dần = Bình Tốn + Tốn = Phục vị (tốt) Mộc + Mộc = Bình
2001 Giang Hạ Thủy + Bạch Lạp Kim = Tương sinh Bính + Tân = Tương sinh Tý + Tỵ = Bình Tốn + Đoài = Lục sát (không tốt) Mộc + Kim =Tương khắc
2006 Giang Hạ Thủy + Ốc Thượng Thổ = Tương khắc Bính + Bính = Bình Tý + Tuất = Bình Tốn + Chấn = Diên niên (tốt) Mộc + Mộc = Bình
2007 Giang Hạ Thủy + Ốc Thượng Thổ = Tương khắc Bính + Đinh = Bình Tý + Hợi = Bình Tốn + Tốn = Phục vị (tốt) Mộc + Mộc = Bình

Minh Châu (t/h)

Xem thêm:

- Nam Ất Hợi 1995 hợp tuổi nữ nào nhất?

- Nữ Ất Hợi 1995 hợp với nam tuổi nào nhất?
Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu