Tin Mới

Nam Ất Hợi 1995 hợp tuổi nữ nào nhất?

Nam sinh năm 1995 tuổi Ất Hợi con heo - Quá Vãng Chi Trư nghĩa là Lợn hay đi. Có mệnh ngũ hàng là Hỏa - Sơn Đầu Hỏa nghĩa là Lửa trên núi và có cung mệnh là Khôn Thổ vì thế sẽ hợp với nữ có sinh năm gần kề với Nam 1995 sau đây được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống.

Nam Ất Hợi 1995 hợp tuổi nữ nào nhất? - anh 1

Nam Ất Hợi 1995 hợp tuổi nữ nào nhất?

Nữ Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh
1999 Sơn Đầu Hỏa + Thành Đầu Thổ = Tương sinh Ất + Kỷ = Tương khắc Hợi + Mão = Tam hợp Khôn + Cấn = Sinh khí (tốt) Thổ + Thổ =Bình
2000 Sơn Đầu Hỏa + Bạch Lạp Kim = Tương khắc Ất + Canh = Tương sinh Hợi + Thìn = Bình Khôn + Càn = Diên niên (tốt) Thổ + Kim =Tương sinh
2002 Sơn Đầu Hỏa + Dương Liễu Mộc = Tương sinh Ất + Nhâm = Bình Hợi + Ngọ = Bình Khôn + Cấn = Sinh khí (tốt) Thổ + Thổ =Bình
2003 Sơn Đầu Hỏa + Dương Liễu Mộc = Tương sinh Ất + Quý = Bình Hợi + Mùi = Tam hợp Khôn + Ly = Lục sát (không tốt) Thổ + Hỏa =Tương sinh
1993 Sơn Đầu Hỏa + Kiếm Phong Kim = Tương khắc Ất + Quý = Bình Hợi + Dậu = Bình Khôn + Cấn = Sinh khí (tốt) Thổ + Thổ =Bình
1994 Sơn Đầu Hỏa + Sơn Đầu Hỏa = Bình Ất + Giáp = Bình Hợi + Tuất = Bình Khôn + Ly = Lục sát (không tốt) Thổ + Hỏa =Tương sinh
1996 Sơn Đầu Hỏa + Giang Hạ Thủy = Tương khắc Ất + Bính = Bình Hợi + Tý = Bình Khôn + Khôn = Phục vị (tốt) Thổ + Thổ =Bình
1998 Sơn Đầu Hỏa + Thành Đầu Thổ = Tương sinh Ất + Mậu = Bình Hợi + Dần = Lục hợp Khôn + Tốn = Ngũ quỷ (không tốt) Thổ + Mộc =Tương khắc
2005 Sơn Đầu Hỏa + Tuyền Trung Thủy = Tương khắc Ất + Ất = Bình Hợi + Dậu = Bình Khôn + Khôn = Phục vị (tốt) Thổ + Thổ =Bình

Nếu làm ăn hay kết duyên hay bất cứ việc gì khác, có liên quan đến sự sống và cuộc đời thì bạn nên tránh những tuổi này: Mậu Dần, Giáp Thân, Canh Dần, Nhâm Thân. Kết duyên hay làm ăn với những tuổi này, cuộc sống của bạn sẽ bị nhiều đau thương, có thể xảy ra tuyệt mạng hay lâm vào cảnh biệt ly đau đớn vô cùng, vì những tuổi này là những tuổi đại xung khắc với tuổi bạn.

Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, không nên hợp tác hay giao dịch về tiền bạc. Gặp tuổi kỵ trong việc hôn nhân và hạnh phúc, nếu ăn ở với nhau thì không nên làm lễ thành hôn hay rất kỵ sự ra mắt cha mẹ họ hàng. Gặp tuổi kỵ trong con cái hay gia đình, phải cúng sao giải hạn cho cả hai và làm phước đức thì sẽ được giải hạn.

Trên đây chỉ là gợi ý những tuổi hợp nhất với Nam 1995, các tuổi khác vẫn có thể hợp trên các khía cạnh khác. Và hôn nhân còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố mới có thể hạnh phúc và bên lâu được. Nên các bạn cũng không cần quá quan trọng việc hợp tuổi.

Minh Châu (t/h)

Xem thêm:

- Nữ Ất Hợi 1995 hợp với nam tuổi nào nhất?

- Nữ Canh Ngọ 1990 hợp tuổi nào nhất?

- Nam Canh Ngọ 1990 hợp với nữ tuổi nào?


Kéo xuống để xem tin tiếp theo