Nam Canh Ngọ 1990 hợp với nữ tuổi nào?

0
Chia sẻ

Nam Canh Ngọ 1990 mang mệnh Lộ bàng thổ (Đất bên đường), lấy vợ hợp các tuổi: Mậu Thìn (1988), Kỷ Tỵ (1989), Canh Ngọ (1990), Giáp Tuất (1994), Ất Hợi (1995), Mậu Dần (1998), Kỷ Mão (1999), Quý Mùi (2003).
Nam Canh Ngọ 1990 hợp với nữ tuổi nào? - anh 1

Nam Canh Ngọ 1990 hợp với nữ tuổi nào? Ảnh minh họa.

Theo quan niệm của người Việt Nam, hai người hợp tuổi nhau sẽ giúp cho cuộc sống sau này tốt đẹp, tránh được những tai ương và vượt qua được nhiều khó khăn hàng ngày. Để xem hợp tuổi, ta căn cứ vào Ngũ hành của Mệnh, Cung, Thiên can và Địa chi của tuổi hai người đó. Trong đấy Ngũ hành của Mệnh và Cung được chú trọng hơn cả. Thường thì Ngũ hành hoặc Cung tốt, Thiên can và Địa chi không xung khắc là đã chấp nhận được.

Nam Canh Ngọ (27/1/1990 đến 14/2/1991) hợp với bạn nữ 1988 tuổi Mậu Thìn

Nam Canh Ngọ - 1990 Nữ Mậu Thìn - 1988 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Lộ bàng thổ
(Đất bên đường)
Đại lâm mộc
(Cây trong rừng)

Ngũ hành của bạn là Thổ không sinh, không khắc với Mộc của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Canh Mậu Thiên can của bạn là Canh không tương hợp, không xung khắc với Mậu, chấp nhận được
Địa chi Ngọ Thìn Địa chi của bạn là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thìn, chấp nhận được
Cung sinh Ly Chấn Cung sinh của bạn là Ly rất tốt với Chấn, rất tốt

Nam Canh Ngọ (27/1/1990 đến 14/2/1991) hợp với bạn nữ 1989 tuổi Kỷ Tỵ

Nam Canh Ngọ - 1990 Nữ Kỷ Tỵ - 1989 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Lộ bàng thổ
(Đất bên đường)
Đại lâm mộc
(Cây trong rừng)

Ngũ hành của bạn là Thổ không sinh, không khắc với Mộc của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Canh Kỷ Thiên can của bạn là Canh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ, chấp nhận được
Địa chi Ngọ Tỵ Địa chi của bạn là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Tỵ, chấp nhận được
Cung sinh Ly Tốn Cung sinh của bạn là Ly rất tốt với Tốn, rất tốt

Nam Canh Ngọ (27/1/1990 đến 14/2/1991) hợp với bạn nữ 1990 tuổi Canh Ngọ

Nam Canh Ngọ - 1990 Nữ Canh Ngọ - 1990 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Lộ bàng thổ
(Đất bên đường)
Lộ bàng thổ
(Đất bên đường)

Ngũ hành của bạn là Thổ không sinh, không khắc với Thổ của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Canh Canh Thiên can của bạn là Canh không tương hợp, không xung khắc với Canh, chấp nhận được
Địa chi Ngọ Ngọ Địa chi của bạn là Ngọ xung khắc với Ngọ, không tốt
Cung sinh Ly Ly Cung sinh của bạn là Ly rất tốt với Ly, rất tốt

Nam Canh Ngọ (27/1/1990 đến 14/2/1991) hợp với bạn nữ 1994 tuổi Giáp Tuất

Nam Canh Ngọ - 1990 Nữ Giáp Tuất - 1994 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Lộ bàng thổ
(Đất bên đường)
Sơn đầu hỏa
(Lửa đầu núi)

Ngũ hành của bạn là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Canh Giáp Thiên can của bạn là Canh xung khắc với Giáp, không tốt
Địa chi Ngọ Tuất Địa chi của bạn là Ngọ tương hợp với Tuất, rất tốt
Cung sinh Ly Ly Cung sinh của bạn là Ly rất tốt với Ly, rất tốt

Nam Canh Ngọ (27/1/1990 đến 14/2/1991) hợp với bạn nữ 1995 tuổi Ất Hợi

Nam Canh Ngọ - 1990 Nữ Ất Hợi - 1995 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Lộ bàng thổ
(Đất bên đường)
Sơn đầu hỏa
(Lửa đầu núi)

Ngũ hành của bạn là Thổ không sinh, không khắc với Hỏa của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Canh Ất Thiên can của bạn là Canh tương hợp với Ất, rất tốt
Địa chi Ngọ Hợi Địa chi của bạn là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Hợi, chấp nhận được
Cung sinh Ly Khảm Cung sinh của bạn là Ly rất tốt với Khảm, rất tốt

Nam Canh Ngọ (27/1/1990 đến 14/2/1991) hợp với bạn nữ 1998 tuổi Mậu Dần

Nam Canh Ngọ - 1990 Nữ Mậu Dần - 1998 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Lộ bàng thổ
(Đất bên đường)
Thành đầu thổ
(Đất đầu thành)

Ngũ hành của bạn là Thổ không sinh, không khắc với Thổ của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Canh Mậu Thiên can của bạn là Canh không tương hợp, không xung khắc với Mậu, chấp nhận được
Địa chi Ngọ Dần Địa chi của bạn là Ngọ tương hợp với Dần, rất tốt
Cung sinh Ly Tốn Cung sinh của bạn là Ly rất tốt với Tốn, rất tốt

Nam Canh Ngọ (27/1/1990 đến 14/2/1991) hợp với bạn nữ 1999 tuổi Kỷ Mão

Nam Canh Ngọ - 1990 Nữ Kỷ Mão - 1999 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Lộ bàng thổ
(Đất bên đường)
Thành đầu thổ
(Đất đầu thành)

Ngũ hành của bạn là Thổ không sinh, không khắc với Thổ của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Canh Kỷ Thiên can của bạn là Canh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ, chấp nhận được
Địa chi Ngọ Mão Địa chi của bạn là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Mão, chấp nhận được
Cung sinh Ly Ly Cung sinh của bạn là Ly rất tốt với Ly, rất tốt

Nam Canh Ngọ (27/1/1990 đến 14/2/1991) hợp với bạn nữ 2003 tuổi Quý Mùi

Nam Canh Ngọ - 1990 Nữ Quý Mùi - 2003 Tương sinh - Tương khắc
Mệnh Lộ bàng thổ
(Đất bên đường)
Dương liễu mộc
(Cây dương liễu)

Ngũ hành của bạn là Thổ không sinh, không khắc với Mộc của người kia.

Bạn là nam, đối với mối quan hệ gia đình thì chồng có tương khắc với vợ vẫn được cho là tốt.

Thiên can Canh Quý Thiên can của bạn là Canh không tương hợp, không xung khắc với Quý, chấp nhận được
Địa chi Ngọ Mùi Địa chi của bạn là Ngọ tương hợp với Mùi, rất tốt
Cung sinh Ly Ly Cung sinh của bạn là Ly rất tốt với Ly, rất tốt

Minh Châu (t/h)

Xem thêm:

- Làm sao bắt chuyện với 12 cung Hoàng đạo trong ngày đầu hẹn hò?

- Bạn đủ dũng cảm để yêu cô nàng Nhân Mã?


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu