Tin Mới

Không khí Hà Nội đang duy trì ở mức ổn định

Không khí Hà Nội đang duy trì ở mức ổn định

Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), tuần qua (từ ngày 21/04 - 27/04), chất lượng không khí trên địa bàn TP Hà Nội duy trì ở mức khá ổn định. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong tuần dao động trong khoảng...
Gần như 100% người dân Hà Nội đang hít phải không khí kém sạch

Gần 100% người dân Hà Nội phải hít không khí kém sạch

(Ngày Nay) - Nghiên cứu mới nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cho thấy, gần như 100% người dân Hà Nội hàng ngày đang hít phải không khí kém, các chỉ số đo được cho thấy tất cả đều dưới mức tiêu chuẩn