Rác không phải thứ bỏ đi
Rác không phải thứ bỏ đi
[Ngày Nay] - Theo ước tính, lượng rác thải toàn cầu đến năm 2050 tăng lên 70% so với năm 2016. Rác thải sẽ đổ về đâu khi các bãi rác đều quá tải? Điều này cho thấy rõ sự cấp bách cần phải có kế hoạch quản lý rác thải hiệu quả tại những đô thị lớn, vừa để ngăn chặn cuộc xâm chiếm của rác, vừa biến rác thành nguồn sinh lợi cho con người.
Những mảng tối dưới chân núi rác
Những mảng tối dưới chân núi rác
[Ngày Nay] - Trong vòng 4 năm, người dân quanh khu vực Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (thường gọi là bãi rác Nam Sơn) của Thủ đô Hà Nội đã chặn xe không cho vào đổ rác tới… 15 lần. ‘Chúng tôi không muốn làm vậy, nhưng đó là cách duy nhất để chúng tôi được lắng nghe’ - người dân Nam Sơn nói. Và chúng tôi tìm đến tận nơi để nghe họ.