Tin Mới

Người dùng smartphone châu Á coi trọng kích cỡ

Người dùng smartphone châu Á coi trọng kích cỡ

Ngày càng nhiều người dùng châu Á lựa chọn tablet 7-inch trở lên có tích hợp chức năng gọi điện, với lý do chỉ cần một thiết bị di động duy nhất, họ cũng có thể xem được phim, văn bản lẫn đàm thoại