Tin Mới

4 nhóm đối tượng nào sẽ được chia để xếp lương trong thời gian tới?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - 4 nhóm đối tượng được chia để xếp lương bao gồm nhóm cán bộ lãnh đạo quản lý, nhóm cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, nhóm thanh tra, kiểm toán và nhóm phục vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn.

Tại phiên chất vấn sáng nay (7/11), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Bộ Chính trị đã giao Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan chủ trì xây dựng quy định vị trí việc làm để trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ quản lý. Hiện Ban Tổ chức Trung ương đang hướng dẫn xây dựng đề án việc làm với các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Bộ Nội vụ thì được phân công thực hiện việc hướng dẫn cho các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước. Các bộ, ngành thì sẽ tiến hành xây dựng đề án vị trí việc làm và thang bảng lương, cơ cấu từng vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị mình.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp vị trí việc làm, thang bảng lương, vị trí lãnh đạo của các cơ quan, bộ ngành để chuẩn bị thực hiện chế độ tiền lương mới áp dụng từ 2021.

Theo đó, chỉ có 4 nhóm đối tượng được chia để xếp lương, thay vì rất nhiều nhóm, rất nhiều loại thang bảng lương phức tạp đang sử dụng hiện nay. Cụ thể, 4 nhóm đối tượng đó là: nhóm cán bộ lãnh đạo quản lý, nhóm cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, nhóm thanh tra, kiểm toán và nhóm phục vụ.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo