Tin Mới

Bộ Công Thương xoá một Tổng cục, thu gọn còn 30 đầu mối

(Ngày Nay) - Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương thu gọn từ 35 đơn vị đầu mối xuống còn 30. 

  Bộ Công Thương giảm 5 đơn vị đầu mối trực thuộc.

  Theo Nghị định 98 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương vừa được ban hành, cơ quan này giảm từ 35 đơn vị đầu mối trực thuộc xuống còn 30. Ba đơn vị sẽ bỏ là Vụ Phát triển nguồn nhân lực, Vụ Thi đua khen thưởng và Vụ Kế hoạch.
  Theo quyết định này, Tổng cục Năng lượng sẽ được chia tách thành 3 đơn vị, gồm Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Vụ Dầu khí và than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.
  Một số Vụ mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất các vụ trước đây, như Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ được hợp nhất từ Vụ Thị trường châu Âu và Vụ Thị trường châu Mỹ. Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương sáp nhập cùng Vụ thị trường châu Phi, Tây Á và Nam Á thành Vụ thị trường châu Á - châu Phi...
  Cục Quản lý thị trường được nâng cấp thành Tổng cục năng lượng.
  Hai đơn vị được lập mới trên cơ sở tách từ Cục Quản lý cạnh tranh là Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng và Cục Phòng vệ thương mại. Riêng Cục Công nghiệp địa phương đổi tên thành Cục Công Thương địa phương.
  Về khối viện, Bộ Công Thương sẽ còn duy nhất Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.
  Dù thu gọn các đầu mối cục, vụ, nhưng Bộ Công Thương chưa cho biết sẽ bố trí số nhân sự tại các đơn vị bị xoá tên hoặc lập mới trong danh sách cơ cấu bộ máy ra sao.
  Nghị định 98 quy định, Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp và thương mại. Cụ thể các ngành, lĩnh vực thuộc quyền quản lý của Bộ, gồm: điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng; thương mại trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; phát triển thị trường ngoài nước; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng vệ thương mại...

  Theo Vnexpress

  Ý kiến bạn đọc

  Kéo xuống để xem tin tiếp theo