Tin Mới

Năm 2018, trên 1600 người được tạo việc làm

 Thông tin từ Cục Việc làm, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết,  năm 2018, tỷ lệ lao động qua đào tạo của cả nước là 58,6%, đạt 100% kế hoạch đề ra, tăng 2,5% so với năm 2017;  tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 3,2%, đạt 100% kế hoạch đề ra, giảm 0,02% so với năm 2017.

Về chỉ tiêu giải quyết việc làm, theo báo cáo của các địa phương, năm 2018, ước thực hiện tạo việc làm cho khoảng 1.648 nghìn người, đạt 103% kế hoạch, tăng 0,5% so với thực hiện năm 2017; trong đó: Tạo việc làm trong nước khoảng 1.506 nghìn người, đạt 101,1% kế hoạch...

Năm 2018, Cục Việc làm đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổng hợp kết quả thực hiện dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm. Tính đến thời điểm 30/9 năm 2018, doanh số cho vay từ Quỹ 3.561.474 triệu đồng với 101.983 dự án, góp phần hỗ trợ giải quyết việc làm cho 118.781 lao động. Ước năm 2018 thông qua Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng khác góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 150.000 lao động.

Đồng thời, Cục đã hướng dẫn địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Về thị trường lao động, Cục đã tập trung vào các hoạt động nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thị trường lao động; đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm của hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm; theo dõi các chỉ tiêu về thị trường lao động.

Ước năm 2018, các Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức 1.216 phiên giao dịch việc làm; số lượt lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm qua trung tâm là 2.982 nghìn lượt lao động, số lao động nhận được việc làm do trung tâm giới thiệu và cung ứng là 957,53 nghìn lượt người (chiếm 32,1% số người được tư vấn, giới thiệu việc làm).

Năm 2019, Cục Việc làm sẽ chủ động rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định của Bộ Luật lao động, Luật Việc làm, các luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cục sẽ hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động đồng thời tập trung làm tốt công tác dự báo thị trường lao động, dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp để quản trị tốt thị trường lao động phấn đấu đạtcác chỉ tiêu: Hỗ trợ tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động thông qua dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm; duy trì tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới mức 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 60 - 62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 24 - 25%; Hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc ngành Lao động- Thương binh và xã hội tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho khoảng trên 2 triệu lượt người góp phần nâng tỉ lệ lao động có việc làm qua thông qua hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trên 33, 5% vào năm 2019.

Theo Lao động Thủ đô

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo