Ngân hàng Nhà nước đề xuất cho phá sản các tổ chức tín dụng yếu kém

PV 0
Chia sẻ

Ảnh minh hoạ

(Ngày Nay) -NHNN đang đề xuất quy trình 9 bước xử lý Tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém, trong đó có tính đến phương án phá sản TCTD yếu kém.
 

Theo đó, bước 1 là phát hiện TCTD yếu kém và xem xét đặt TCTD này vào kiểm soát đặc biệt.

Bước 2 là đặt TCTD yếu kém vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Ở bước 3, ban Kiểm soát đặc biệt (BKSĐB) chỉ đạo TCTD thuê hoặc trực tiếp thuê tổ chức kiểm toán độc lập đánh giá thực trạng tổng thể của TCTD được kiểm soát đặc biệt.

Bước 4, NHNN (hoặc cấp có thẩm quyền...) lựa chọn phương án xử lý TCTD yếu kém (củng cố, phục hồi hoặc xử lý pháp nhân).

Bước 5 được phân làm hai trường hợp. Ở trường hợp 5A, BKSĐB chỉ đạo các TCTD được đặt vào kiểm soát đặc biệt xây dựng phương án củng cố phục hồi (bao gồm cả phương án tăng vốn, thời hạn thực hiện phương án tăng vốn nếu có).

Trường hợp 5B, BKSĐB chỉ đạo các TCTD được đặt vào kiểm soát đặc biệt xây dựng phương án xử lý pháp nhân theo các biện pháp tự nguyện (sáp nhập, hợp nhất, bán, giải thể)

Trường hợp không xây dựng, thông qua được phương án trong thời hạn quy định thì thực hiện theo bước 8

Bước 6, NHNN thông qua phương án 5A (5B) theo đề nghị của BKSĐB

Bước 7, HNN và các TCTD tiến hành thực hiện phương án. Sẽ có 2 trường hợp xảy ra, tương ứng với 2 trường hợp ở bước thứ 5.

Trường hợp thứ nhất là thực hiện phương án 5A. Nếu hết thời hạn (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) thực hiện phương án 5A mà không phục hồi được thì NHNN có quyết định chấm dứt thực hiện phương án củng cố, phục hồi 5A và yêu cầu TCTD xây dựng phương án xử lý pháp nhân 5B (việc xây dựng và thông qua Phương án 5B thực hiện theo bước thứ năm quy trình này) hoặc chuyển sang thực hiện bước tám.

Trước hợp thứ hai là thực hiện phương án 5B. Nếu hết thời hạn vẫn không thực hiện được phương án này thì sẽ chuyển sang bước tám.

Bước 8, NHNN trình cấp có thẩm quyền quyết định việc NHNN trực tiếp mua bắt buộc hoặc phá sản đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp sau: (i) TCTD không có khả năng hoặc không thực hiện việc tăng vốn theo phương án 5A; (ii) Không thực hiện được 5A, 5B trong thời hạn quy định; (iii) Việc mua lại chỉ thực hiện với điều kiện: ảnh hưởng an toàn hệ thống; đánh giá có khả năng phục hồi khi được áp dụng các biện pháp hỗ trợ của NHNN.

Bước cuối cùng là bước 9. Tại bước này cũng phân ra làm hai trường hợp. Trường hợp 9A là thực hiện phương án mua bắt buộc bao gồm các quy định về: Hình thức mua; Nguồn tài chính để mua; Phương thức, quy trình mua; Giá mua; Các biện pháp quản lý, xử lý, hỗ trợ phục hồi TCTD trong giai đoạn NHNN mua TCTD; Phương thức xử lý sau khi phục hồi (thoái vốn, chuyển nhượng, bán ....)

Trường hợp 9B, NHNN sẽ thực hiện phương án phá sản TCTD.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu