Tin Mới

Thanh tra 150 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, truy thu gần 700 tỷ đồng

Báo nói Ngày Nay
6 tháng đầu năm 2019, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra 150 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 693,4 tỷ đồng; giảm lỗ 2.488,5 tỷ đồng.

Số liệu được Tổng cục Thuế mới đưa ra cho biết, 6 tháng đầu năm cơ quan thuế đã thu khoảng 597.786 tỷ đồng, bằng 51,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ.

Một số khoản thu, sắc thuế đạt khá so dự toán và tăng trưởng cao so cùng kỳ. Thu từ dầu thô ước đạt 30.350 tỷ đồng, bằng 68% dự toán, bằng 100,7% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 567.437 tỷ đồng, bằng 50,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trừ tiền sử dụng đất, cổ tức và LNCL và thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng nhà nước, thì số thu ước đạt 48,9% dự toán pháp lệnh, tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra, kiểm tra được 35.344 doanh nghiệp, đạt 40,5% kế hoạch năm; Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra đạt 20.546 tỷ đồng, bằng 118% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, tăng thu là 5.691,9 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 929,8 tỷ đồng; giảm lỗ là 13.924 tỷ đồng.

Đã tiến hành thanh tra 150 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 693,4 tỷ đồng; giảm lỗ 2.488,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 9,04 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.661,6 tỷ đồng.

Thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng đối với 2.642 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn là 13.561,94 tỷ đồng, qua đó truy hoàn và phạt 75,83 tỷ đồng.

Đánh giá về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, tình trạng trốn thuế, né thuế, chuyển giá, chuyển lợi nhuận khá phức tạp, nhất là các giao dịch liên kết, mặc dù cơ quan thuế có rất nhiều nỗ lực song cơ chế chính sách chưa thực sự hoàn thiện, chưa phù hợp với thực tế vì vậy có ảnh hưởng đến công tác quản lý thu.

Về công tác quản lý nợ thuế, tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng, Tổng cục Thuế cũng cho biết 6 tháng đầu năm đã đôn đốc thu hồi được 16.381 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 42,3% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018. Tổng số nợ thuế của toàn ngành ước tính đến thời điểm 30/6/2019 là 83.389 tỷ đồng, trong đó, nợ có khả năng thu là 44.481, bằng 3,8% so với tổng dự toán thu ngân sách nhà nước ngành Thuế được giao.

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, tình trạng nợ đọng về thuế đã được quan tâm xử lý tuy nhiên tình hình còn phức tạp, tổng số nợ gia tăng, nhất là nợ không có khả năng thu hồi (đến 30/6 là 83.389 tỷ, tăng 9,3%) hơn 7.000 tỷ. Nợ đọng này phản ánh chưa thực chất, trong đó 20,2% là khoản phạt và tiền chậm nộp.

 

Theo BizLIVE

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo