Thêm 2 doanh nghiệp đa cấp bị xóa sổ

0
Chia sẻ

Ảnh minh họa

(Ngày Nay) - Hai doanh nghiệp này là Công ty TNHH Triwonder International và Công ty TNHH Isagenix Việt Nam.

Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương hôm nay thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của hai doanh nghiệp đa cấp là Công ty TNHH Triwonder International và Công ty TNHH Isagenix Việt Nam.

Công ty TNHH Triwonder International có trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

- Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: Tầng 15, tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Nguyễn Anh Sơn.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 050/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 15/8/2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 01 ngày 16/9/2016.

- Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị thu hồi do doanh nghiệp không triển khai hoạt động bán hàng đa cấp trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

- Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc.

- Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: ngày 12/10/2016.

- Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Người liên hệ: Nguyễn Anh Sơn; chức vụ: Giám đốc; Điện thoại: 04 62911629/0936 295 275.

- Thông tin liên hệ tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Không có.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty TNHH Triwonder International có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật (nếu có).

Người tham gia bán hàng đa cấp (nếu có) có bất kỳ khiếu nại về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp có thể gửi trực tiếp tới Công ty hoặc Cục QLCT để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Còn Công ty TNHH Isagenix Việt nam có trụ sở chính: Ô số 2, Tầng M, Tòa nhà Sông Hồng, Số 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: KEVIN PATRICKS ADAMS

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 017/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 23/1/2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 04 ngày 22/1/2016.

2. Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc

3. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: 14/3/2016

4. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Người liên hệ: Bà Đào Thùy Linh; Điện thoại: 04-32080888.

5. Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do Công ty giải thể và chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục QLCT đăng tải Thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Isagenix Việt nam có quyền thông báo đến Cục QLCT về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục QLCT trong thời hạn nêu trên, Công ty TNHH Isagenix Việt Nam được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Cục QLCT ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Theo Cục Quản lý Cạnh tranh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu