Xếp hạng tổ chức tín dụng để giám sát

T.Xuân 0
Chia sẻ

(Ngày Nay) -Ngân hàng Nhà nước VN đang soạn thảo thông tư quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD) để thực hiện giám sát.
 

Các tiêu chí xếp hạng bao gồm nhóm chỉ tiêu định lượng và nhóm chỉ tiêu định tính.

Nhóm chỉ tiêu định lượng đo lường mức độ lành mạnh hoạt động trên cơ sở các số liệu phản ánh hoạt động của TCTD.

Nhóm chỉ tiêu định tính đo lường mức độ tuân thủ các quy định pháp luật của TCTD. Các tiêu chí đánh giá vốn, chất lượng tài sản, quản trị điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh, khả năng thanh khoản, mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường.

Bảng xếp hạng gồm hạng A (tốt), hạng B (khá), hạng C (trung bình), hạng D (yếu) hoặc hạng E (yếu kém) được căn cứ vào mức điểm xếp hạng đạt được.

Trước ngày 30.6 hằng năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn kết quả xếp hạng của năm liền kề trước đối với TCTD. Thông tư này dự kiến có hiệu lực trong năm 2017.

Theo Thanh Niên

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu