Tin Mới

Phát hiện loài lưỡng cư lớn nhất thế giới

Phát hiện loài lưỡng cư lớn nhất thế giới

(Ngày Nay) - Một con kỳ giông khổng lồ từng sống trong Sở thú London và sau đó được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên đại diện cho một loài mới có thể là loài lưỡng cư lớn nhất thế giới.