Tin Mới

Những chính sách quan trọng nào có hiệu lực từ tháng 7?

Những chính sách quan trọng nào có hiệu lực từ tháng 7?

(Ngày Nay) - Bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức, tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng, có thẻ căn cước được làm hộ chiếu ở nơi thuận lợi nhất… là những chính sách có hiệu lực trong tháng 7
Khai trừ Đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến

Khai trừ Đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến

(Ngày Nay) - Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Kỷ luật 83 cán bộ liên quan gian lận thi cử tại Sơn La

Kỷ luật 83 cán bộ liên quan gian lận thi cử tại Sơn La

(Ngày Nay) - Ngày 5/11, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Sơn La đã ban hành thông báo số 208-TB/UBKTTU về kết quả kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật với tổ chức đảng, đảng viên có vi pham liên quan đến Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia...