Tin Mới

Bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (Trần Thị Ngọc Thêm) - nữ cán bộ sử dụng hồ sơ và bằng cấp giả.

Đắk Lắk kỷ luật 2 nữ cán bộ dùng bằng cấp giả

(Ngày Nay) - Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố quyết định kỷ luật đối với 2 nữ cán bộ là bà Trần Thị Ngọc Ái Sa - Trưởng phòng Quản trị và bà Bùi Thị Thân - Phó Trưởng phòng Hành chính – Tiếp dân (thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk)