Tin Mới

Vì sao Chánh Thanh tra Sở GTVT Đồng Tháp bị cách chức?

Vì sao Chánh Thanh tra Sở GTVT Đồng Tháp bị cách chức?

Nguyên nhân dẫn đến việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Đỗ Anh Tài - Chánh Thanh tra Sở GTVT Đồng Tháp là do vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực tài chính và chưa làm tốt vai trò trách nhiệm của Chánh Thanh tra