Tin Mới

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng

Lại Bắc Hải Đăng: Chọn Phan Đăng là điều không bất ngờ

(Ngày Nay) - Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, Phó Ban Sản xuất các chương trình giải trí, thành viên hô%3ḅi đồng xét tuyển MC dẫn chương trình “Ai là triê%3ḅu phú” đã có những chia về lựa chọn nhà báo Phan Đăng thay thế nhà báo Lại...